Åpenhetsloven

lnventum Holding AS (lnventum Gruppen)

Generell beskrivelse

lnventum Holding er organisert som et AS med flere under enheter og datterselskap.Vi har ca 200 ansatte og opererer i Haugesund, Karmøy, Stavanger og Bergen. Var virksomhet omfatter restaurant og bar drift. Denne redegjørelsen gjelder for lnventum Holding AS og alle under enheter og datterselskap.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Selskapet har etablert klare retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi forplikter oss til å respektere og fremme menneskerettighetene og sikre rettferdige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Disse retningslinjene inkluderer etiske retningslinjer, leverandørkrav og menneskerettighetspolitikk. Vi gjennomfører jevnlig vurderinger for å identifisere og håndtere potensielle risikoer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Negative konsekvenser og risiko

Vi har identifisert og vurdert potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi identifisert følgende faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko:

  • Bransjerisiko - serveringsbransjen har lave marginer, og det er en risiko for lave lønninger
  • Risiko på virksomhetsnivå - ikke nok fokus på HMS og ergonomi

Tiltak

Selskapet opplyser om følgende tiltak som er iverksatt eller planlegges for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, samt resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene:

  • Internt følger vi minstelønnssatsene, eksternt jobber vår bransjeorganisasjon med å legge press på våre leverandører
  • lnventum Holding AS har implementert nytt HMS system som skal 0ke kunnskapen blant ansatte og bidra til 0kt systematisk HMS arbeid

Haugesund, 23. 06. 23

Styreleder

Daglig Leder

MM er et naturlig treffsted i sentrum av de lokasjonene du finner oss på. Om du kommer innom for en kopp kaffe, lunsj, middag eller noen drinker med venner, så vil du alltid oppleve MM´s lune atmosfære og hyggelige betjening.